لوله های بدون درز

لوله بدون درز یا Seamless pipe لوله ای است که هیچ گونه درز جوشی ندارد. لوله بدون درز در حالت ایده آل یک لوله فلزی جامد خواهد بود که هر انتهای آن بدون اتصال جوش به لوله دیگری متصل می شود. بعضا با توجه به نوع کاربرد این لوله ها یا در یک انتها یا در دو انتها دارای رزوه هستند و می توان آنها را به انتهای لوله یا لوله توخالی دیگری رزوه کرد.