منو
محصولات
واتس آپ
تامین کننده انواع محصولات فولادی در ایران

ورق استنلس استیل تولید شرکت YuTing

گریدضخامتپوششقیمت
304L22Bتماس بگیرید
304L12Bتماس بگیرید
3041BAتماس بگیرید
304L12Bتماس بگیرید
304L1.52Bتماس بگیرید
304L1.52Bتماس بگیرید
304L22Bتماس بگیرید
304L22Bتماس بگیرید
3040.7No.4+PEتماس بگیرید
4300.35No.4+PEتماس بگیرید
304L32Bتماس بگیرید
304L42Bتماس بگیرید
3040.6No.4+PEتماس بگیرید
3040.8BAتماس بگیرید
304L32Bتماس بگیرید
3040.7BAتماس بگیرید
دسترسی سریع به محصولات
گریدشکل ظاهریضخامتپوششسطحبروز رسانیقیمت
304Lکویل22Bمات1401/05/20تماس بگیرید
304Lکویل12Bمات1401/05/20تماس بگیرید
304کویل1BAبراق1401/05/20تماس بگیرید
304Lکویل12Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل1.52Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل1.52Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل22Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل22Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304کویل0.7No.4+PEخشدار روکشدار1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.35No.4+PEخشدار روکشدار1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل32Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل42Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304کویل0.6No.4+PEخشدار روکشدار1401/05/19تماس بگیرید
304کویل0.8BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل32Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304کویل0.7BAبراق1401/05/19تماس بگیرید