منو
محصولات
واتس آپ
تامین کننده انواع محصولات فولادی در ایران

ورق استنلس استیل تولید شرکت Yieh

گریدضخامتپوششقیمت
4302BAتماس بگیرید
4300.45BAتماس بگیرید
304L22Bتماس بگیرید
304L12Bتماس بگیرید
3041BAتماس بگیرید
4301BAتماس بگیرید
4300.35BAتماس بگیرید
4300.35BAتماس بگیرید
4300.4BAتماس بگیرید
4300.45BAتماس بگیرید
4300.55BAتماس بگیرید
304L12Bتماس بگیرید
304L1.52Bتماس بگیرید
304L1.52Bتماس بگیرید
304L22Bتماس بگیرید
304L22Bتماس بگیرید
4300.3BAتماس بگیرید
4300.7No.4+PEتماس بگیرید
4300.45No.4+PEتماس بگیرید
4301BAتماس بگیرید
دسترسی سریع به محصولات
گریدشکل ظاهریضخامتپوششسطحبروز رسانیقیمت
430کویل2BAبراق1401/05/20تماس بگیرید
430کویل0.45BAبراق1401/05/20تماس بگیرید
304Lکویل22Bمات1401/05/20تماس بگیرید
304Lکویل12Bمات1401/05/20تماس بگیرید
304کویل1BAبراق1401/05/20تماس بگیرید
430کویل1BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.35BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.35BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.4BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.45BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.55BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل12Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل1.52Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل1.52Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل22Bمات1401/05/19تماس بگیرید
304Lکویل22Bمات1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.3BAبراق1401/05/19تماس بگیرید
430کویل0.7No.4+PEخشدار روکشدار1401/05/20تماس بگیرید
430کویل0.45No.4+PEخشدار روکشدار1401/05/20تماس بگیرید
430کویل1BAبراق1401/05/20تماس بگیرید