loader image

صادرات

شرکت کاسپین استیل ویستا با باور به اینکه شرط بقا در تجارت و تولید در دنیای امروز، حضور در بازارهای بین المللی می باشد، با راه اندازی دفتر بازرگانی در منطقه آزاد صحار کشور عمان نسبت به گسترش حوزه فعالیت در سطح جهانی قدم برداشت و توانسته است بازارهای قابل توجهی را در حوزه خلیج فارس، خاور دور و شمال آفریقا به دست بیاورد.

از جمله فعالیت های صادراتی شرکت: