loader

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

احیا مستقیم

واحدهای احیای مستقیم

این واحدها در واقع یکی از بخش های میانی فرآیند تولید فولاد به حساب می آیند و از این جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این واحدها، با استفاده از گاز احیایی، گندله سنگ آهن احیاء و به آهن اسفنجی تبدیل می شود آهن اسفنجی تولیدی نیز جهت شارژ به کوره های قوس الکتریکی بخش فولادسازی ارسال می شود. این شرکت دو واحد احیای مستقیم دارد که فرآیند تولید آهن اسفنجی در آنها به روش میدرکس انجام میگیرد.
در فرآیند میدرکس گندله ی سنگ آهن تولید شده در واحدهای گندله سازی پس از سرند شدن و پوشش دهی سطحی با آهک به کمک نوارنقاله به مخزن تغذیه ی بالای کوره ارسال و از طریق آن گندله به طور یکنواخت در داخل کوره توزیع می گردد. کوره ِ احیا از نوع استوانه ای می باشد و از دو بخش فوقانی و تحتانی تشکیل شده است . قسمت بالایی کوره در واقع منطقه ی اصلی احیاست که در آن گندله توسط جریان گاز احیایی متشکل از هیدروژن و منواکسید کربن احیاء می شود.
گاز احیایی که در ریفورمر تولید شده است با دمایی بین ۷۸۰-۸۷۰ درجه سانتیگراد بسته به نرخ تولید و نوع گندله قسمت فوقانی کوره وارد می شود و ضمن حرکت به سمت بالا با گندله های اکسید آهن ، که در جهت عکس جریان گاز از بالای کوره به سمت پایین در حرکت هستند، برخورد کرده و اکسیژن اکسید آهن را گرفته و در گندله تخلخل ایجاد می کند ، به محصول این فرآیند آهن اسفنجی گفته می شود . در هر مدول احیای مستقیم یک دستگاه غبارگیر جهت جمع آوری غبار در محوطه ِ خروجی کوره در نظر گرفته شده است . دومین قسمت هر واحد میدرکس را رآکتور تولید گاز احیایی یا ریفورمر تشکیل می دهد که در این رآکتور مخلوط گاز طبیعی و گاز برگشتی از کوره در محدوده ۱۰۷۰ - ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و در حضور کاتالیزور به گاز احیایی تبدیل می گردد.
جهت تامین حرارت مورد نیاز برای فرآیند شکست گاز ، مشعل هایی در قسمت تحتانی ریفورمر تعبیه شده است. سوخت مشعل ها مخلوطی از گاز برگشتی از کوره و گاز طبیعی است. گازهای حاصل از احتراق در ریفورمر توسط داکتهایی جمع آوری و پس از خروج با دمایی بین ۱۰۷۰ - ۱۱۰۰ درجه ی سانتی گراد به بازیاب کننده حرارتی یا ریکوپراتور هدایت می شوند . ریکوپراتور در واقع سومین قسمت اصلی فرآیند میدرکس است. در ریکوپراتور شبکه هایی از لوله های فولادی قرار گرفته است که به صورت مبدل حرارتی عمل می کند و در آنها از حرارت گازهای ناشی از احتراق برای پیش گرمایش هوای مصرفی در مشعل های ریفورمر ، گاز طبیعی و گاز برگشتی از کوره استفاده می شود. گاز های حاصل از احتراق پس از مبادله ی حرارتی در ریکوپراتور از این قسمت خارج و از طریق دودکش اصلی به هوا تخلیه می شوند.

گفتنی است شرکت فولادکاوه جنوب کیش ذرراستای تحقق اقتصادمقاومتی وپایش وکاهش مصارف وهزینه های خودطرح های متعددی رادردستورکارخودقرارداده که امروزباافتتاح این واحدتولیدی برگ ذرین دیگری به کارنامه این شرکت افزوده شد.

شایاین ذکراست شرکت فولادی کاوه جنوب کیش دارای 2فازجداگانه فولادسازی هرکدام به ظرفیت 1میلیون و200هزارتن درسال است که فازاین شرکت درسال 1395 بصورت رسمی افتتاح شدوامیداست فازدوم نیزطی چندین سال اینده به چرخه تولیدبرسدتاااین شرکت بتواندظرفیت خودرابه2میلیون و400هزارتن درسال برساند

ورود به پنل مدیریت