loader

مقدمه ای بر فولاد های گرید API 5L X60, 65, 70

منتشر شده در 19 اسفند 1396

اطلاعات کلی استاندارد API 5L

شرایط این استاندارد برای دو نوع تولید PSL 1 و PSL 2 (Product Specification Level) می­باشد که مربوط به لوله­های بدون درز و لوله­های درز جوش برای خطوط توزیع و انتقال نفت و گاز و آب می­باشد.

شکل 1: خط لوله­های فولادی API 5L

 

این استاندارد برای لوله­ های تولید شده با روش قالب گیری ریخته گری اجرائی نیست. تفاوت­های بین تولید PSL 1 و PSL 2 به شرح زیر می­باشند:

الزامات PSL 1:

گرید­های فولاد شامل لوله­های A25 تا X70 می­باشند.

برای لوله­های این گرید مشخص کردن عناصر گوگرد (S)، فسفر (P)، منگنز (Mn) و کربن (C) الزامی است.

مشخص کردن کربن معادل (Carbon Equivalent (CE)) تنها در صورت درخواست خریدار الزامی است.

کلیه­ی روش­های جوشکاری روی این گرید­های لوله قابل انجام هستند.

امکان تعمیرات لوله با روش­های جوشکاری وجود دارد.

میزان کربن گرید­های فولاد بین 21/0 تا 28/0 درصد وزنی می­باشد.

درصد وزنی گوگرد در این گرید­های فولاد از گرید­های سطح PSL-2 بیشتر می­باشد.

این لوله­ها فقط قابلیت استفاده در شرایط سرویس معمولی و غیر ترش را دارند.

تنها در صورت درخواست خریدار حداقل میزان انرژی جذب شده توسط تست ضربه مشخص می­گردد.

الزامات PSL-2:

این لوله ­ها شامل گرید­های B تا X120 می­باشند.

برای لوله­ های این گرید مشخص کردن عناصر گوگرد (S)، فسفر (P)، منگنز (Mn) و کربن (C) و سیلسیم (Si) الزامی است.

مشخص کردن کربن معادل Carbon Equivalent (CE) برای لوله ­ها الزامی است.

فرآیند­های جوشکاری لیزری Laser Welding (LW) وجود ندارد.

امکان تعمیرات بدنه­ی لوله با روش­های جوشکاری وجود ندارد.

این لوله­ها قابلیت استفاده در شرایط سرویس گاز ترش، خطوط لوله­ ی دریایی و خطوط لوله سربازه گیر (Slag Catcher) را دارند.

میزان کربن این لوله­ها بین 1/0 تا 24/0 درصد وزنی می­باشد.

حداکثر درصد گوگرد مجاز برای این لوله­ها در حالت بدون درز (seamless) حدود 0.003 درصد وزنی و با درز جوش حدود 0.002 درصد وزنی می­باشد.

 

لوله ­های تولید شده مطابق با استاندارد ASTM106 گرید A و B قابلیت استفاده به جای لوله­های تولید شده بر اساس استاندارد API 5L را ندارند، چرا که استاندارد API 5L سختگیری بیشتری داشته و استاندارد توجه بیشتری به چقرمگی (toughness) و آزمون­های مرتبط با آن برای سرویس­های ترش و کلاس­های بالاتر دما و فشار شده است.

میزان استحکام و گوگرد زدایی

منگنز سولفید (MnS) ناخالصی متداول موجود در فولاد­های آلیاژی می­باشد. از آنجایی که ناخالصی MnS، با تجمع منجر به کاهش استحکام ضربه­ی فولاد می­شوند، میزان گوگرد موجود در آلیاژ نباید بیش از 007/0 درصد وزنی باشد.

 

مزایا و کاربرد­های API 5L:

قابلیت استفاده در خطوط طویل نفت و گاز و آب به دلیل ارزانی

مقاومت به پیشرفت ترک در خطوط لوله

قابلیت استفاده در سیستم­های ترش

 

استاندارد API 5L قابلیت جایگزینی با استاندارد ISO 3183 را داشته و مطابق با این استاندارد  فولاد­ها شامل گرید­های A25، A، B و گرید­های X شامل X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 می­شوند. دو کاراکتر بعد از حرف X نشان دهنده­ی کمترین میزان تنش تسلیم (در واحد 000’s psi) می­باشند.

جدول زیر مشخصات شیمیایی و مکانیکی گرید­های API 5L را مشخص می­کند:

Elongation

Yield to Tensile

Tensile Strength

Yield Strength

Chemical Composition

Grade

%

Ratio (max)

Min (ksi)

Min (ksi)

Ti

Nb

V

S

P

Mn

Si

C

 

21

0.93

66

52

0.04

0.05

0.07

0.01

0.02

1.65

0.45

0.16

X52

19

0.93

71

56

0.04

0.05

0.07

0.01

0.02

1.65

0.45

0.16

X56

19

0.93

75

60

0.04

0.05

0.08

0.01

0.02

1.65

0.45

0.16

X60

18

0.93

77

65

0.06

0.05

0.09

0.01

0.02

1.65

0.45

0.16

X65

17

0.93

82

70

0.06

0.05

0.10

0.01

0.02

1.75

0.45

0.17

X70

 

صفحه اصلی

ورود به پنل مدیریت