loader

آشنایی با استاندارد ASTM

منتشر شده در 23 مهر 1396

آشنایی با استاندارد ASTM  

سازمان  ASTM International  (انجمن مواد و آزمون آمریکا) یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی توسعه‌دهندهٔ استاندارد  در دنیاست.

استانداردهای گسترده این سازمان که شامل استانداردهای فنی برای مواد، محصولات، سامانه‌ها و خدمات است، بر اساس اجماع (توافق اعضا) به تصویب می‌رسد. این سازمان دارای ۳۰٬۰۰۰ عضو از ۱۲۰ کشور جهان می‌باشد.

 

استاندارد ASTM در حالت کلی در برگیرنده 15 فصل و 77 بخش به قرار زیر است:

فصل اول : مشتمل بر هشت بخش پیرامون محصولات آهنی و فولادي

فصل دوم : مشتمل بر پنج بخش پیرامون محصولات فلزي غیر آهنی

فصل سوم : مشتمل بر شش بخش در حوزه روشهاي آزمون فلزات و دستورالعمل هاي تحلیلی

فصل چهارم : مشتمل بر سیزده بخش درباره مصالح ساختمانی

فصل پنجم : مشتمل بر شش بخش شامل فرآورده هاي نفتی، روانکارها، سوختهاي فسیلی

فصل ششم : مشتمل بر چهار بخش رنگها و پوشش ها

فصل هفتم : مشتمل بر دو بخش در برگیرنده اطلاعات منسوجات

فصل هشتم : مشتمل بر چهار بخش در برگیرنده اطلاعات پلاستیکها

فصل نهم : مشتمل بر دو بخش در مورد اطلاعات لاستیکها و انواع آنها

فصل دهم : مشتمل بر چهار بخش در برگیرنده اطلاعات عایقهاي الکتریکی و مباحث الکترونیک

فصل یازدهم : مشتمل بر شش بخش اطلاعات تکنولوژي آبی و مسایل محیطی

فصل دوازدهم : مشتمل بر دو بخش پیرامون انرژي هسته اي، انرژي خورشیدي و انرژي زمین گرمایی

فصل سیزدهم : مشتمل بر دو بخش پیرامون ابزارهاي پزشکی

فصل چهاردهم : مشتمل بر چهار بخش روشهاي کلی و ابزارهاي اندازه گیري

فصل پانزدهم : مشتمل بر نه بخش در حوزه ویژگیهاي محصولات عمومی

روش نامگذاری در استاندارد ASTM

این استاندارد با ترکیبی از حروف و شماره ها به صورت زیر مشخص می شود :

Axxx-xx Grade xx , Bxxx , Cxxx ,….

: A فلزات آهنی

: B فلزات  غیرآهنی

: C سرامیک  ، سیمانی ، بتن

دو عدد آخر نشان دهنده سال باز بینی استاندارد

Grade xx : نشان دهنده حداقل استحکام کششی بر حسب Ksi

جهت دانلود هریک از استاندارد ها به لینک های زیر مراجعه شود :

ASTM A 105M-A 105

ASTM A 106

ASTM A 47M-A 47

 

مشاهده سایر استاندارد های فولادی

مشاهده لیست محصولات

مشاهده لیست قیمت 

صفحه اصلی

 

ورود به پنل مدیریت