loader

رشد ۱۰۴ درصدی درآمد بزرگترین کارخانه فولادسازی کشور در سه ماهه اول سال ۹۸

منتشر شده در 16 تیر 1398

 رشد ۱۰۴ درصدی درآمد بزرگترین کارخانه فولادسازی کشور در سه ماهه اول سال ۹۸

میزان تولید کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در خرداد ماه امسال (سال 1398 ) بیش از 639 هزار تن بوده است که نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه مقدار تولید کاهشی بوده اما نسبت به میانگین دوده مشابه در سال 97 سطح بالاتری از تولید را رقم زده است.
به گزارش چیلان ، کارخانه فولاد مبارکه در خرداد ماه امسال ۷۲۵ هزار تن فروش داشته و فروش قابل توجه اردیبهشت را تکرار کرده است.
نرخ فروش محصولات سرد و گرم فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال ۹۸ مسیر صعودی که در سال ۹۷ آغاز کرده را ادامه داده است. به گونه ای که نرخ فروش محصولات سرد فولاد مبارکه اصفهان در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه رشد چهار درصدی و محصولات گرم نورد شده آن در همین بازه زمانی رشدی بالغ بر ۱۰ درصد داشته است.

 


پیشبینی فروش سه ماهه اول سال 1398 کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در حدود یک میلیون و ۷۶۲ هزار تن محصول بود درحالی که این شرکت در عملکرد واقعی خود در بهار ۹۸ توانسته است یک میلیون و ۹۵۳ هزار تن محصول را به فروش برساند و در واقع ۱۹۱ هزار تن بالاتر از سطح برآوردی عمل کرده است.
این شرکت در بهار امسال از محل فروش محصولات خود که شامل یک میلیون و ۲۵۵ هزار تن محصولات گرم، ۳۷۶ هزار تن محصولات سرد و ۶۵ هزار تن محصولات پوششدار بود، ۹۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که ۱۰۳.۷ درصد بالاتر از درآمد سال قبل با فروش یک میلیون و ۹۵ هزار تنی محصولات گرم، ۳۵۶ هزار تنی محصولات سرد و ۷۳ هزار تنی محصولات پوششدار بوده است.
فولاد مبارکه تا پایان خرداد یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن نورد گرم، ۳۸۵ هزار تن نورد سرد و ۷۴ هزار تن محصولات پوششدار تولید کرده بود که درمقایسه با سال گذشته رشد تولید نورد گرم و سرد و افت ناچیز محصولات پوششدار را شاهد بود چراکه تولید محصولات گرم این شرکت در سه ماهه اول سال قبل یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن، محصولات سرد ۳۵۱ هزار تن و محصولات پوششدار ۷۲ هزار تن بوده است.
این شرکت در مدت مذکور همچنین ۳۱۱ هزار تن سایر محصولات که عمدتا شمش می باشد تولید و ۲۵۷ هزار تن آن را فروخته است.

 

مشاهده لیست قیمت محصولات

صفحه اصلی

 

 

 

ورود به پنل مدیریت