loader

تیرآهن IPE و تیرآهن INP ...

منتشر شده در 23 خرداد 1397

تیرآهن از نوع  IPE
طی تحقیقات بعمل آمده عمده ترین محصولات مورد نیاز کشورهای اروپایی و ایران بیشتر از نوع تیرآهن IPE می باشد . بارزترین ویژگی IPE این است که اگر از رأس به تیرآهن نگاه کنید، ضخامت بالهای آن در ابتدا و انتها کاملاً یکنواخت می باشد (مطابق شکل). به طور معمول نقشه ساختمان هایی که توسط مهندسین و پیمانکاران کشورمان تهیه می گردد بر اساس این استاندارد بوده و لذا تیرآهن IPE از محبوبیت بیشتری در میان مشتریان برخوردار است.

تیرآهن از نوع  INP
تیرآهن هایی که بر اساس استاندارد INP تولید می شوند بیشتر محصولات کشور چین و روسیه می باشند. از جمله ویژگی بارز آنها ؛ نازکی بالها در ابتدا و ضخیم شدن تدریجی آن در انتها می باشد، به صورتی که اگر از رأس به تیرآهن نگاه کنید شیب ملایمی را در ضخامت بال ها مشاهده خواهید کرد. (مطابق شکل) .

 

  انواع تیرآهن های وارداتی موجود در بازار ایران
در حال حاضر از هر دو نوع استاندارد بیان شده در بالا (IPE و INP) در بازار ایران موجود می باشد.

تیرآهن های IPE وارداتی بیشتر مربوط به کشورهای لهستان، اسپانیا، آلمان و همچنین کشور کره می باشد . البته تیرآهن IPE کشور چین و روسیه نیز در بازار موجود می باشد، لازم به ذکر است از آنجاییکه چین و روسیه از هر دو نوع استاندارد موجود، تیرآهن تولید می کنند، لذا مصرف کنندگان در بعضی مواقع در تشخیص IPE یا INP بودن تیرآهن این دو کشور دچار مشکل می شوند و بسیار پیش آمده که پس از خرید و تخلیه کالا در محل ساخت و یا بدتر از این، پس از نیمه ساخت متوجه شده اند که تیرآهن های مورد استفاده آنها از نوع INP بوده است، حال آنکه نقشه آنها بر اساس IPE طراحی شده و دچار ضرر و زیان می گردند. البته اگر نقشه در ابتدا بر اساس INP طراحی شده باشد عکس این قضیه نیز صدق می نماید. مشخصه بارز تیرآهن های تولیدی ذوب آهن اصفهان آرم ESCO در یک طرف (بال) تیر آهن می باشد که به فاصله هر 2 متر این آرم بصورت برجسته و حک شده قابل مشاهده است.

 

ورود به پنل مدیریت