loader

قیمت محصولات تولید تیسکو چین


 

 

 در تاریخ 01  اردیبهشت  1397 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در 01  اردیبهشت ماه 1397 به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 150000
4 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 149000
5 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 112000
6 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 112000
7 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 111000
8 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg تماس بگیرید
9 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 111000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

 در تاریخ 30 فروردین 1397 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در 30 فروردین ماه 1397 به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 143000
4 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 144000
5 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 105000
6 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 105000
7 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 104000
8 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg تماس بگیرید
9 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 103000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

 در تاریخ 20 فروردین 1397 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در 20 فروردین ماه 1397 به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 132000
4 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 133000
5 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 103000
6 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 102000
7 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 102000
8 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg تماس بگیرید
9 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 102000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

 در تاریخ 6 اسفند 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در  6  اسفند ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 124000
4 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 125000
5 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 86000
6 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 85000
7 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 84000
8 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg تماس بگیرید
9 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 84000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 2 اسفند 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در  2  اسفند ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 124000
4 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 125000
5 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 86000
6 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 85000
7 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 84000
8 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg 84000
9 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 84000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 30 بهمن 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در  30 بهمن ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 124000
4 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 125000
5 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 86000
6 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 85000
7 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 84000
8 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg 84000
9 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 84000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 29 بهمن 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در  29 بهمن ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
14 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
15 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
16 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 124000
17 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 125000
18 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 86000
19 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 85000
20 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 84000
21 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg 84000
22 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 84000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 28 بهمن 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
در  28 بهمن ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
14 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg تماس بگیرید 
15 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 5 1500 C kg تماس بگیرید 
16 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 C kg 124000
17 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 125000
18 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 2000 kg 86000
19 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.5 1000 C kg 85000
20 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.6 1250 C kg 84000
21 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.7 1250 C kg 84000
22 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 NO4+PE 0.8 1250 C kg 84000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
  به روز رسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 C kg 114000
2 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 4 1500 6000 kg 114000
3 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 115000
4 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 304 2B 6 1500 6000 kg 115000
5 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 0.5 1000 C kg 85000
6 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 0.6 1250 C kg 84000
7 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 0.7 1250 C kg 83500
8 استنلس استیل چین (TISCO) تهران 430 0.8 1250 C kg 83000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

 

 


ورود به پنل مدیریت