loader

قیمت محصولات تولید پوسکو کره


 

در تاریخ 01  اردیبهشت  1397 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در 01  اردیبهشت ماه 1397 به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg تماس بگیرید 
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 150000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 150000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 149000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 149000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 148000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 148000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 147000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 147000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 30 فروردین 1397 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در 30 فروردین ماه 1397 به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg تماس بگیرید 
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 147000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 147000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 147000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 147000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 146000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 146000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 145000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 145000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 20 فروردین 1397 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در 20 فروردین ماه 1397 به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg تماس بگیرید 
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 134000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 134000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 134000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 134000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 133000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 133000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 133000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 133000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 9 اسفند 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در  9   اسفند ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg تماس بگیرید 
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 127000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 127000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 126000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 126000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 125000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 125000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 125000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 125000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 6 اسفند 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در  6  اسفند ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg 129000
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 126000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 126000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 125000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 125000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 125000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 125000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 124000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 124000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. 
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 2 اسفند 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در  2  اسفند ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg 129000
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 126000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 126000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 125000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 125000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 125000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 125000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 124000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 124000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 30 بهمن 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در  30 بهمن ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg 129000
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 126000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 126000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 125000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 125000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 125000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 125000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 124000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 124000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 29 بهمن 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در  29 بهمن ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg 129000
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 126000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 126000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 125000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 125000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 125000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 125000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 124000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 124000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

در تاریخ 28 بهمن 1396 به روز رسانی شد

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل
در  28 بهمن ماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد.
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.5 1000 C kg تماس بگیرید 
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 0.7 1000 C kg تماس بگیرید 
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg 129000
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg تماس بگیرید 
5 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg تماس بگیرید 
6 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1000 C kg 126000
7 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1 1500 C kg 126000
8 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1000 C kg 125000
9 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 1.5 1500 C kg 125000
10 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1000 C kg 125000
11 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 2 1500 C kg 125000
12 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1000 C kg 124000
13 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 2B 3 1500 C kg 124000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

لیست قیمت ورقهای استنلس استیل 
   
ردیف کالا تولید کننده محل تحویل گرید  ضخامت  عرض  طول  واحد  قیمت ریال 
1 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.6 1000 C kg 124000
2 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1000 C kg 124000
3 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.7 1250 C kg 124000
4 استنلس استیل کره ( POSCO) تهران 304 BA 0.8 1000 C kg 124000
قیمت ها و موجودی با تایید
جهت تایید قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید.
تلفن: 02188663423
کانال تلگرام: https://t.me/caspiansteelvista

 

 


ورود به پنل مدیریت